De Molenwiek

Hoe werken wij

E-mailadres Afdrukken

Na een eerste contact plannen we met u een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. Op het moment dat wederzijds blijkt dat de deelnemer een goede plek zou kunnen verkrijgen , en niet valt onder de uitsluitingscriteria van de Molenwiek of anders gezegd als wij de deskundigheid niet in huis hebben, maken wij een dagbestedings voorstel. Uitsluitingscriteria sturen wij u toe na een eerste contact.

Na goedkeuring van beide partijen wordt een zorgverleningsovereenkomst ondertekend en kunnen we de dagbesteding starten. Eventueel een keer proefdraaien behoort tot de mogelijkheden. Na een aantal weken plannen we een evaluatiemoment. We bespreken dan de eerste ervaringen en kijken of alles naar wens verloopt.

Dagbesteding kan worden gefinancierd vanuit een pgb. Ook werken wij samen met de 7 gemeentes in Westfriesland en diverse zorginstellingen waarmee wij een contract afsluiten zodat de dagbesteding ook via ZIN gefinancierd kan worden.

Iedere individu staat centraal, dit klinkt heel logisch maar is in vele gevallen niet zo gewoon, bij de Molenwiek is het ons uitgangspunt. Wij willen ons concentreren op wat de deelnemer wel kan.

Vervoer

Wij zijn uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. Station Bovenkarspel/Flora ligt aan de overkant van de straat.

Kwaliteit

Sinds 1 januari 2016 zijn wij lid van de NBEC voor Kwaliteit in Kleinschalige Zorg. De NBEC is een overkoepelend verband van zelfstandige zorgondernemers. De visie van de NBEC is het waarborgen en continu verbeteren van kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, waarbij de cliënt met zijn wensen en behoeften centraal staat. Dez wensen en behoeften kunnen sterk uiteenlopen.

Logo NBEC-kikz

NBEC: onderscheidende zorg

De aangesloten leden onderscheiden zich in de zorgmarkt door de professionele wijze waarop zij, dicht bij de cliënt, hun diensten aanbieden. Cliëntgerichtheid en het continu verbeteren van de zorg-en dienstverlening zijn de streefwaarden in het dagelijks operen van de coöperatie, omdat cliënttevredenheid een noodzakelijke voorwaarde is voor het succes van de NBEC en haar leden.

De Molenwiek is ook ISO gecertificeerd lid van de NBEC door het koepelcertificaat van de NBEC.

De bij de NBEC aangesloten zelfstandige zorgondernemers bieden zorg-en dienstverlening, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van cliënten. Zij zijn onafhankelijk, wat wil zeggen dat zij uitgaan van uw belangen en dat uw keuzevrijheid bij hen voorop staat.

Vertrouwenspersoon bij zorgbakkerij de Molenwiek

De functie en taak van de vertrouwenspersoon

Van alle medewerkers van De Molenwiek wordt verwacht dat zij in het contact met de cliënten zorgvuldig zijn en handelen naar de inhoud van de gedragscode van de Molenwiek. Het kan echter voorkomen dat u vindt dat u zich niet goed behandeld voelt. Het is belangrijk om dit de bespreken met iemand van de zorgbakkerij. Mocht dit leiden tot een oplossing of heeft u om verschillende redenen moeite om in gesprek te gaan dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan op verschillende manieren ondersteuning en begeleiding bieden om het door u gemelde ontrecht ongedaan te maken of te verwerken. Zo nodig gaat de vertrouwenspersoon samen met u in gesprek of iemand van de zorgbakkerij. Bij ernstige problematiek kan er een officiële klachtenprocedure worden opgestart.

Vertrouwelijkheid

Het belangrijkste voor de cliënt is de zekerheid dat het verhaal volkomen veilig verteld kan worden. Daarom houdt een vertrouwenspersoon zijn/haar strikte vertrouwelijkheid en vinden de gesprekken altijd plaats op een andere locatie. De cliënt heeft de regie en de vertrouwenspersoon zal nooit iets doen of een gesprek hebben zonder de aanwezigheid of nadrukkelijke toestemming van de cliënt/ouder. De vertrouwenspersoon heeft geen dienstbetrekking bij De Molenwiek.

Cliënten die zorg ontvangen welke niet valt onder de Jeugdwet

Zorgbakkerij de Molenwiek maakt gebruik van de vertrouwenspersoon van de NBEC,

Mevr. W. van Schendel.

Zij is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur op telnr.: 036-5483146 of via mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Klachtenregeling voor cliënten bij zorgbakkerij de Molenwiek

Wij zijn lid van de branche coöperatie NBEC en streven gezamenlijk naar tevreden cliënten. We doen allemaal ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u toch vindt dat iemand van ons u onjuist heeft bejegend of wij in onze zorg-dienstverlening tekort schieten, dan willen wij dat graag van u horen.

Wanneer u ontevreden bent, laat het ons weten!

U kunt uw klacht altijd bespreken met Diana Schouten, begeleider en directeur van zorgbakkerij de Molenwiek.

Indien blijkt dat uw klacht nog niet is opgeloste zijn er nog andere mogelijkheden om gehoord te worden. Dit is afhankelijk welke indicatie u of de cliënt heeft. Voor cliënten met een WLZ indicatie; u kunt zich ook wenden tot Geschillencommissie KPZ (Klachten Portaal Zorg) Klachten Portaal Zorg biedt de cliënt een onafhankelijk platform om klachten te uiten en biedt de zorgverlener, De Molenwiek, een adequaat systeem dat deze klachten behandeld.

KPZ zal uw klacht in 1e instantie met een onafhankelijke klachtenfunctionaris bespreken. Indien blijkt dat de klacht niet opgelost kan worden dan wordt de klacht een geschil wat behandeld wordt door de geschillencommissie van KPZ. U kunt zich wenden tot:

klachtenportaal zorg - logo

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

of via 06-25186207

Post-en bezoekadres:

KlachtenPortaalZorg

Westerstraat 117

1601 AD Enkhuizen


Voor cliënten met een WMO indicatie:Indien u een indicatie heeft via de gemeente (WMO) kunt u, indien u een klacht heeft en welke niet naar uw tevredenheid is opgelost, zich wenden tot uw gemeente voor de afwikkeling van de klacht/het geschil.

Medezeggenschap van cliënten

Onze deelnemers hebben inspraak middels een ideeënbus en uiteraard hebben zij inspraak tijdens de besprekingen van hun WerkOndersteuningsPlan.

 
subNav
button1
button3
button7
button6

Bezoekadres

Zorgbakkerij De Molenwiek
Broekerhavenweg 82
1611 CH Bovenkarspel

Diana Schouten - van Stralen
T: 0228-528375
M: 06-55122714
E: meel@demolenwiek.nl

Openingstijden
Woensdag t/m zaterdag vanaf 09.45 uur tot 16.45 uur.
Van Molen tot Monumentendag ook op zondag geopend vanaf 12 uur.